ไทยนำพริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 47 ราษฏร์ดำริ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0742-220751 / 085-0777715 Line ID : masterpao
ซ่อม notebook หาดใหญ่, ซ่อม printer หาดใหญ่, ซ่อม smartphone หาดใหญ่, ซ่อมโน๊ตบุ๊ค ซ่อมปริ้นเตอร์ ซ่อมสมาร์ทโฟน, หมึก laser หาดใหญ่, เติมหมึก, inkjet,จำหน่านตลับหมึก laser